waterdaken

Roofs 2019-09-68 Verbinden, vernieuwen, volharden en vertrouwen

Nationaal Daken Plan

Kasper Spaan is werkzaam als adviseur klimaatadaptatie en ruimtelijke ontwikkeling bij Waternet. Namens de watercyclusorganisatie van Gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is hij al geruime tijd actief in netwerken rondom groene daken. Samen met Egbert Roozen (VHG) vormde hij de afgelopen twee jaar het bestuur van de GDGD en prepareerde hij de weg voor de transitie naar het Nationale Daken Plan. Als aftredend ­bestuurder kijkt hij terug op meer dan 10 jaar netwerken op het dak.

Ronald van Bochove

Roofs 2019-08-76 Vele gereedschappen voor groene daken in gemeenten

Nationale Daken Plan

Er is veel vraag naar stimuleringsmogelijkheden voor groene daken. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van de Motie Kröger/Smeulders over het stimuleren van groene daken, schreven Anne-Marie Bor en Kasper Spaan namens de Green Deal Groene Daken een notitie. Hierin is een breed overzicht geschetst van beschikbare instrumenten en maatregelen op basis van de verzamelde kennis en praktijkervaring binnen de Green Deal.

Roofs 2018-10-40 Een dak is méér dan een overdekking van een gebouw

Kennissessie groene daken

Het klimaat verandert en daar moeten we op inspelen. Het dak is de ­uitgelezen plek om maatregelen te nemen. Maar hoe doe je dat op een ­zekere manier? Stichting Blauwzaam organiseerde in samenwerking met ­Gemeente Gorinchem, Gorcum Natuurlijk Groen, Waterschap Rivierenland en BDA Opleidingen een Kennissessie Groene Daken.

Roofs 2018-10-32 Facts & Values van groenblauwe daken

Erik eN De Anderen

Tijdens het seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’, op 19 september in Nijmegen, zijn de Facts & Values van Groenblauwe Daken gepresenteerd door Green Deal Groene Daken, samen met STOWA. Deze factsheet laat de dakprestaties van multifunctionele daken zien, want slim ingerichte groene daken hebben voordelen voor alle verschillende stakeholders.