vitaliteit

Roofs 2021-09-69 'Bespreekbaarheid' voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voor-komen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.