Veiligheid

Roofs 2022-01-19 Weten

Veilig en gezond werken

Weten wat de gevaren zijn die je tegen kunt komen is voor iedereen belangrijk. Door die in te schatten en adequate maatregelen te nemen, regel je jouw leven. Als ondernemer, maar ook als medewerker of opdrachtgever, realiseer je je dat het heel belangrijk is om te weten wat er in het bedrijf, waar je werkt of een opdracht aan verleent, omgaat. Je moet de gevaren kennen en kunnen plaatsen in ernst en omvang.

Roofs 2021-09-69 'Bespreekbaarheid' voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voor-komen van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Roofs 2021-06-48 Simpele hand- en armgebaren maken het verschil

Special Veilig en gezond werken

De bouwplaats of projectlocatie is tot op heden een van de meest onveilige werkplekken van Nederland. Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje. Maar hoe voorkomen we deze ongelukken? Hoe zorgen we voor minder ongevallen op deze werkplek? Daarvoor is Bouwspraak in 2019 in het leven geroepen. Om deze simpele hand- en armgebaren tussen de oren te krijgen, is op 10 mei een nieuwe campagne gestart.

Roofs 2021-06-44 Integrale aanpak bij dakrenovaties is veiliger

Special Veilig en gezond werken

De laatste tijd is er nogal wat discussie geweest over het werken vanuit werkbakken en vanaf werkplatforms. Deze discussie is ontstaan naar aanleiding van het saneren van niet-mensdragende daken. In dit artikel wordt de vraag geopperd of en waarom men überhaupt nog een werkbak zou gebruiken.

Adri Frijters A3-A/TU Delft Safety and Security Science

Pagina's