veilig werken op hoogte

Roofs 2021-10-17 Vallen loopt nooit goed af

Veilig en gezond werken

In juli publiceerde het ministerie van Sociale Zaken de ‘Monitor Arbeidsongevallen 2020’. Dit is een verslag van de gemelde arbeidsongevallen in 2020. In het verleden zorgde deze publicatie nog wel eens voor wat tumult daar de uitkomsten vaak niet overeenkwamen met de cijfers van de bedrijfstak. Sinds 2016 is er echter geen bedrijfstakmonitor meer verschenen en zijn de schermutselingen over de cijfers verstomd.

Roofs 2020-07-38 Logistiek en veiligheid

Special Logistiek

Een goede logistieke organisatie is niet alleen van belang voor de kwaliteit en efficiëntie van de werkzaamheden, maar ook voor de veiligheid van de medewerkers. In dit artikel een aantal aandachtspunten.

Als je het hebt over logistiek en veiligheid, zijn voor de dakdekker tijdens de dagelijkse werkzaamheden met name twee onderwerpen van belang. Het veilig vervoer van personen, materiaal en materieel – en vervolgens is de inrichting van een veilige werkplek ook in hoge mate een kwestie van logistieke organisatie.

Roofs 2020-02-14 Een veiligheidslabel voor daken

SVDN viert met symposia haar 15-jarig bestaan

Stichting Veilig Dak Nederland (SVDN) in Breda bestaat dit jaar 15 jaar. De gelegenheid werd aangegrepen om een serie symposia rond veilig werken op hoogte te organiseren. In samenwerking met Ten Holter Noordam advocaten en Comforthome bv werden twee bijeen­komsten georganiseerd om het veilig werken op daken te bevorderen. Vanwege de belangstelling en de hoge waardering is inmiddels besloten de reeks te verlengen.

Roofs 2020-01-62 Politiek zet zich in voor veilig werken op daken

Stichting Veilig Dak Nederland bestaat 15 jaar

In 2005 richtte Con van Meer de Stichting Veilig Dak Nederland (SVDN) op om het veilig werken op daken te bevorderen. 15 jaar later is er veel ten goede veranderd, maar is veilig werken op daken nog altijd niet vanzelf­sprekend. De stichting blikt in een symposium terug op wat er is bereikt en welke stappen er nog te zetten zijn. Eén van de stappen is het onderwerp in de politiek op de kaart zetten.

Roofs 2019-06-18 Een ongeluk zit in een klein hoekje: wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Veilig werken op hoogte

Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Een kleine misstap kan desastreuze gevolgen hebben. Niet zo gek dus dat hoge eisen worden gesteld aan de zorgplicht van een werkgever in de dakensector. Dat die zorgplicht erg ver kan reiken, blijkt uit het volgende voorbeeld uit de rechtspraak.

Antoinette (A.W.) Niebeek,
Advocaat Arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek N.V.

Roofs 2019-02-50 Roofing Holland: Levensgevaarlijk / Toezicht is de grootste zorg geworden

Jubileum

Destijds was Ton Berlee één van de personen die het onderwerp ‘veiligheid’ met een groot aantal artikelen in o.a. Roofs op de kaart heeft gezet en hij is dat nog steeds. Hoe staan we ervoor?

(zie bv de Column in Roofing Holland augustus 1999: http://www.dakweb.nl/nl/roofs-1999-08-03-levensgevaarlijk )

Ton Berlee

Pagina's