PV-panelen

Roofs 2021-04-17 PV-panelen plaatsen lastiger dan het lijkt

veilig en gezond werken

Het plaatsen van zonnepanelen op daken wordt vaak gezien als simpel werk. Dat is schijn: er kleven zeker wat haken en ogen aan deze activiteit. Ik doel dan op de haken om de panelen aan vast te zetten maar ook de haken waarmee bijvoorbeeld de pannen zijn verankerd. Op platte daken heb je te maken met de ballast en de draagkracht van het constructieve dak. En je hebt je ogen om mee te kijken en goed op te letten en de verankeringsogen om niet op het maaiveld te vallen.

Adri Frijters

Roofs 2019-11-64 Duurzaam stadskantoor Hengelo verbindt heden en verleden

Dak van het Jaar 2019

De gemeente Hengelo heeft een nieuw stadskantoor gerealiseerd met als doel de organisatie weer fysiek in het centrum te huisvesten. De opgave was dan ook om van het bestaande, monumentale stadhuis en het nieuwe stadskantoor één functioneel geheel te maken, dat het stedelijke weefsel versterkt. Daarnaast wilde de gemeente ook een laagdrempelig gebouw: een gebouw voor alle burgers.

Tekst: Edwin Fagel

Roofs 2015-06-34 Focus zonne-energie verschuift naar kwaliteit en esthetiek

The Solar Future NL’15

Tijdens een goedbezochte editie van het jaarlijkse congres The Solar Future NL, in het Hilton Rotterdam Hotel op 27 mei 2015, werd aan de hand van de actuele ontwikkelingen een beeld geschetst van de vooruitzichten van de solarbranche. Die zijn positief: de focus verschuift van prijs naar kwaliteit en esthetiek.

Roofs 2015-06-28 Duurzame daktechnologieën in koude klimaten (premium)

Onderzoek

Duurzame daktechnieken, zoals witte dakbedekking, groendaken en zonne-energie, worden steeds vaker toegepast vanwege hun milieutechnische ­voordelen. Praktijkonderzoek van deze ontwikkelingen vindt dikwijls plaats in warme gebieden, waardoor niet alle milieutechnische aspecten in beeld ­worden gebracht. In een onderzoek van de Universiteit van Calgary wordt de milieuprestatie gedurende de gehele levensduur van witte dakbedekkingen, begroeide daken en PV-panelen in het koude klimaat van Canada geëvalueerd.