Polderdaken

Roofs 2021-04-40 Polderdaken maken slim gebruik van regenwater

Special groendaken en waterberging

Regenwater is geen afvalproduct, maar een grondstof, dat is het uitgangspunt van MetroPolder Company. Regenwater kan immers voor verkoeling zorgen, het grondwater aanvullen en in veel gevallen drinkwater vervangen. Vanuit die gedachte heeft het bedrijf het Polderdak ontworpen. Dat bestaat uit een laag bufferkratten, waarin regenwater wordt opgevangen. Een slimme stuw bepaalt wanneer het regenwater wordt vastgehouden of afgevoerd. Joost Jacobi van MetroPolder Company vertelt over de ontwikkelingen.

Roofs 2019-07-80 Amsterdam investeert in 'high-tech' daken

Blauw-groene daken

Als onderdeel van het WeMakeThe.City-festival organiseerde RESILIO op dinsdag 18 juni de Rooftop Talks en daaraan gekoppeld een Groene Daken Tour. Tijdens de bijeenkomst in Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) kwamen diverse sprekers aan het woord over nut en noodzaak van met name blauw-groene daken. Daarna werden de bezoekers in de gelegenheid gesteld enkele van deze daken te bezoeken.