Opleiden

Roofs 2021-09-18 Kennisoverdracht moet breed en toekomstbestendig zijn

Opleiden: het VESP-perspectief

De markt voor platte daken is aan veranderingen onderhevig. Wat nu nog gewoon is zal over enkele jaren anders zijn. Maar voelen wij die noodzaak bij het opleiden van onze toekomstige verwerkers, werkvoorbereiders en projectmanagers? Zijn de huidige marktverhoudingen van gesloten afdichtingsmaterialen bepalend voor de wijze van het opleiden?

Benno Nijenhuis, senior marketing manager Carlisle Construction Materials