meervoudig dakgebruik

Roofs 2020-02-76 Jaar van het Dak stimuleert 'daktivatie' in Leiden

2020 is het Jaar van het Dak

Waar de dakenbranche de verkiezing Dak van het Jaar kent, draait de gemeente Leiden het om. Het jaar 2020 is in deze stad het Jaar van het Dak. Het betreft een grootscheepse publiekscampagne om de mogelijkheden van het dak, en de voordelen van het dakgebruik, onder de aandacht te brengen. Naast het creëren van bewustwording, worden in het kader van het Jaar van het Dak ook praktische tools ontwikkeld.

Roofs 2019-02-54 Roofing Holland: Een nieuw parkeerdek op een bestaand dak met een lichte constructie / Een nieuwe woonlaag op een bestaand dak met een lichte constructie

Jubileum

In 1996 was dakgebruik in de stad nog een relatief nieuw fenomeen. De aanleg van een parkeerdak in het centrum van Rotterdam was op zichzelf al aanleiding voor een artikel in het ­vakblad. Er is sindsdien veel veranderd en er zal nog veel veranderen. Maar niet álles is aan verandering onderhevig.

ir. Paul van Roosmalen – programmamanager dakenprogramma gemeente Rotterdam

Roofs 2019-02-52 Roofing Holland: Een herdefinitie van het begrip 'tuin' / Een herdefinitie van het begrip 'landschap'

Jubileum

Sinds het artikel in Roofing Holland (zie http://www.dakweb.nl/nl/roofing-holland-1996-09-41-een-herdefinitie-van-... ) heeft het dakgebruik een duidelijke ­ontwikkeling doorgemaakt. Paul van Roosmalen van de gemeente Rotterdam is één van de personen die zich hier voor inzet. Als lid van de redactieraad van Roofs laat hij zijn licht schijnen over deze ontwikkelingen.

Roofs 2018-09-78 Het dak als oplossing voor wateroverlast steden

Stichting Roof Update

Het regenseizoen staat voor de deur. Als we dit jaar nog het jaarlijkse ­gemiddelde zouden halen, staat ons nog menig bui te wachten. Grote en ­kleine ingrepen zijn nodig om onze steden weerbaar te maken tegen het ver­anderende weerbeeld. Daken spelen een belangrijke rol. Er zijn rekenmodellen en beslisbomen voorhanden om het dak haar groen-blauwe rol verantwoord te laten vervullen. Onze branche is er klaar voor. Samen met gemeenten en beleidsmakers komen we er uit, maar het vergt wel een forse inspanning.

Roofs 2018-08-60 De gezonde stad is het doel

stichting roof update

Groenexpert Eduard van Vliet streeft ernaar het groen en het waterbeheer in de stedelijke omgeving te optimaliseren. Zijn projecten beperken zich niet alleen tot het dak. Als de gezonde leefomgeving het doel is, zijn de groene daken van vandaag een experiment om straks nadrukkelijk met groen de ­verbinding te maken met de gevel en het maaiveld; met de groene leefomgeving.

Roofs 2017-11-54 Acht voor achttien

Een paar overwegingen om 2018 positief te beginnen

Met het nieuwe jaar voor de deur, zet Stichting Roof Update een paar thema’s op een rij om het nieuwe jaar positief te starten. Het lijstje is gemaakt met medewerking van de leden van de stichting en de Green Deal Groene Daken. Een uitgebreide interactieve versie zal eind van het jaar op internet worden gepubliceerd.

Stichting Roof Update

1 Motivatie

Roofs 2017-11-22 Het Rotterdamse Dakenboek illustreert mogelijkheden dakgebruik

Nieuw gebruik van dak en stad

Rotterdam was in 2008 één van de eerste drie steden met een programma voor groene daken en is sindsdien zeer vooruitstrevend in de realisatie van ­gebruiksdaken. Onlangs werd Het Rotterdamse Dakenboek gepresenteerd, waar inspirerende daken in worden beschreven en de diverse betrokkenen hun visie op het dak uiteenzetten.

Auteur Esther Wienese, foto: Marieke Odekerken

Roofs 2017-11-16 Dag(k) van de stad

Op 30 oktober werd in de Werkspoor­kathedraal te Utrecht de ‘Dag van de Stad’ georganiseerd. Een dag lang kwamen zo’n 1.500 bestuurders en ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, wetenschappers, ondernemers en actieve inwoners bij elkaar, om te praten over de toekomst van onze steden. Zij konden tal van lezingen, workshops, demonstraties en excursies bijwonen, er werden unieke ervaringen gedeeld en er was ruimschoots de mogelijkheid om onderling in contact te komen.

Roofs 2017-10-66 Yoga op het dak

Denken over designoplossingen voor een betere wereld

Met het thema ‘Stretch’ voor de 16e Dutch Design Week (21-29 oktober 2017 in Eindhoven) daagt de organisatie bezoekers uit tot een geestelijke rek- en strekoefening om buiten de bestaande patronen te denken. De voorlopers op het gebied van daken doen daar graag aan mee. Op de Dutch Design Week treden zes nieuwe leden toe tot de Green Deal Groene daken en zwerven de leden van de Stichting Roof Update rond over de meer dan 600 inspirerende exposities.

Stichting Roof Update

Pagina's