Mastiek

Roofs 2020-02-58 In hoeverre is asbest aanwezig in dakbedekkingsmaterialen voor het platte dak?

Special dakbedekkingen

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel dat het reeds breed geanticipeerde wetsvoorstel Asbestdakenverbod, waarin bepaald werd dat per 2024 alle asbestdaken verwijderd zouden moeten zijn, werd verworpen. De noodzaak om asbestdaken te saneren is echter niet verdwenen, integendeel.

Roofs 2016-04-16 Sloop van teerhoudende dakbedekkingen

Sloopwerkzaamheden

Naar aanleiding van de reacties op de column van Theo Wiekeraad in Roofs januari 2016 publiceert Roofs een uitgebreider artikel over de sloop van teerhoudende dakbedekkingen, zoals mastiek. Waar moet men op letten en waarom?

In de bewuste column gaf Theo Wiekeraad aan dat in de markt nog onvoldoende bekend is dat bij de sloop van mastiek dakbedekkingen vergaande maatregelen nodig zijn om de medewerkers en de omgeving te beschermen. Waarom is dit zo?

Roofs 2016-02-03 Mastiek slopen is niet standaard

Theo Wiekeraad

Ik zal het direct maar bekennen: soms zit ik er compleet naast. Zo, dat is gezegd. De pubers thuis menen dat al tijden te weten (welke ouder herkent dat niet), maar ik heb het nu meteen maar even voor het nageslacht vastgelegd. Dat ik er voor mijn werk helemaal naast zou zitten, kwam echter toch wel als een verrassing. Helemaal omdat het om gezond en veilig werken ging.