ketensamenwerking

Roofs 2020-05-14 Studie naar het gedrag in de bouwcultuur

TU Delft stelt leerstoel Construction Cultures in

Aan de TU Delft is onlangs de leerstoel Construction Cultures ingesteld. Doel van de leerstoel is het bestuderen van gedrag in de bouwcultuur en door een culturele bril naar de organisatie en de wijze van samenwerken in de bouw te kijken. Op deze manier kan de bouw de nood­zakelijke transities bewerkstelligen. De leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Alfons van Marrewijk. Roofs interviewde hem.

Roofs 2017-05-03 Transparant

Vrij recent werden wij verzocht een open begroting met ­eenheidsprijzen in te dienen. De aannemer had onze eerder uitgebrachte offerte één op één doorgezet naar de opdrachtgever, een grote woningbouwvereniging. Onze aanbieding zou dan door een kostendeskundige, ingehuurd door de opdrachtgever, grondig tegen het licht worden gehouden.

Roofs 2016-05-03 Column: Is de echte bouwkunde uit de bouw verdwenen?

Ik weet nog goed dat ik van de MAVO 4 via drie jaar MTS naar de HTS Bouwkunde ging in Rotterdam. Ook weet ik nog dat wij niet gingen studeren, dat deed je volgens ons op de TU Delft, wij gingen naar school. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het ook een schoolse opleiding was destijds. Wij werden geacht aanwezig te zijn en het opgegeven huiswerk te maken. In die tijd kwamen de eerste computers op de HTS, maar deze leken in niets op wat we nu hebben. U kunt begrijpen dat ik dus nog een heel traditionele Bouwkunde­opleiding hebt gevolgd en hierdoor ben gevormd.

Roofs 2016-04-34 Combinatie van asbestsanering en dakdekken

Asbest

Het Asbestdakenverbod, dat per 2024 in moet gaan, betekent een enorme marktvergroting voor de dakenbranche. Gesaneerde daken moeten immers worden voorzien van een nieuwe dakbedekking. Een combinatie van specialismen is dus noodzakelijk: asbest saneren en dakdekken. Hoe doe je dat? De Dekker Groep uit Papendrecht heeft een antwoord op deze vraag geformuleerd.

Pagina's