Juridisch

Roofs 2021-08-44 Verplichte opleiding van werknemer komt straks voor rekening van werkgever

special Personeel & Organisatie en Opleiding

De Richtlijn Voorspelbare en Transparante arbeidsvoorwaarden beschrijft minimumrechten van iedere werknemer in de Europese Unie. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de scholingsplicht van de werkgever. Nederland moet deze richtlijn in augustus 2022 hebben ingevoerd.

Laura Mestrum, juridisch medewerker Poelmann van den Broek Advocaten

Wettelijke scholingsplicht

Roofs 2020-08-38 Voorkom rompslomp en kosten: verduurzaming vaak vergunningvrij

Special Duurzaamheid

De verduurzaming van huizen wordt steeds belangrijker. Rondom het dak zijn er verschillende manieren om een huis energiezuiniger te maken. De vervanging van een oud dak, het aanbrengen van isolatie en bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op het dak. In dit artikel wordt uiteengezet welke mogelijkheden er zijn om vergunningvrij werkzaamheden te verrichten aan en op het dak en vergunningvrij bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen.

Robin Evens, advocaat Omgeving en Overheid bij Poelmann van den Broek advocaten

Roofs 2020-06-12 Praktische, juridische tips voor opdrachtnemers in tijden van corona

De dakenbranche en de coronacrisis

De coronacrisis raakt de Nederlandse economie. Met behulp van het protocol “Veilig samen doorwerken” van de overheid en de bouw- en technieksector wordt geprobeerd bouwprojecten in tijden van corona zo veel mogelijk veilig doorgang te laten vinden. Toch brengt corona de nodige uitdagingen met zich mee, ook voor de dakenbranche. In dit artikel bespreken wij situaties die tot problemen kunnen leiden en proberen wij handvatten te geven hoe daarmee om te gaan.

Roofs 2020-05-24 Juridische kwalificatie van zonnepanelen

Zonne-energie

De laatste jaren zijn zonnepanelen steeds vaker onderwerp van gerechtelijke procedures. De vraag is dan bijvoorbeeld wie eigenaar is van zonnepanelen die zijn geplaatst op een gebouw, door iemand anders dan de eigenaar van het gebouw zelf. In dit artikel wordt kort het juridisch kader omtrent deze vraag geschetst.

Eline Holtland-van der Zwaag, Poelmann & Van den Broek

Zonnepanelen: roerend of onroerend?

Roofs 2019-08-22 Niet elk gebrek valt onder de garantie

Juridisch

Een dakdekker geeft veelal een langdurige garantie op een dak. Begrijpelijk: een dak is bestemd om lang mee te gaan. Er kan in deze (garantie)periode echter van alles gebeuren, waar de dakdekker geen invloed op heeft. De opdrachtgever zal bij elk gebrek echter al snel naar de garantiepapieren grijpen. Hoe ga je als dakdekker hier mee om?

Floris Pels Rijcken, advocaat Poelmann van den Broek N.V.

Pagina's