groendaken

Roofs 2020-08-54 Vierlaags groensysteem voert water vertraagd van het dak

Special Duurzaamheid

Door klimaatverandering neemt het aantal hevige regenbuien steeds vaker toe. Dit heeft als gevolg dat er binnen stedelijk gebied veel schade ontstaat door wateroverlast. In samenwerking met andere internationale partners heeft Sempergreen een nieuw en innovatief groendakconcept ontwikkeld. Het Detentiedak levert een belangrijke bijdrage aan watervraagstukken binnen stedelijk gebied.

Roofs 2020-08-40 Het InnovatieLab: het eerste onderzoeksdak van RESILIO is geopend

Special Duurzaamheid

Als eerste van de vijf Amsterdamse wijken krijgt de Oosterparkbuurt binnenkort een aantal blauw-groene daken. Op 2 juli mocht een aantal bewoners uit de Oosterparkbuurt een kijkje komen nemen op het eerste slimme blauw-groene dak van RESILIO, dat is aangelegd op het Benno Premselahuis van de Hogeschool van Amsterdam.

Roofs 2020-06-44 Duurzaamheid centraal bij realisatie Kindcentrum Zanddonk

Special multifunctionele daken

Kindcentrum Zanddonk huisvest twee basisscholen, een gymzaal, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Het gebouw is modern, duurzaam en ingericht met het belang van de kinderen in het achterhoofd. Het gebouw is ontworpen als ‘galerijschool’, waardoor de ruimte optimaal wordt benut. Daarnaast is het speelplein voorzien van speciale speel-groenzones en ligt er 1.100 m² aan sedummatten op het groendak.

Roofs 2020-05-66 "We moeten het tweede maaiveld veel serieuzer nemen"

Aan tafel met… Petra van den Berg

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Nolanda Klunder

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) in Wageningen is een van de partners van het Nationaal Daken Plan. Petra van den Berg is directeur bedrijfsvoering bij het NIOO: “Men moet ophouden het dak te zien als de bovenkant van een doos.”

Uitbreiding van de natuur

Pagina's