groendaken

Roofs 2019-07-80 Amsterdam investeert in 'high-tech' daken

Blauw-groene daken

Als onderdeel van het WeMakeThe.City-festival organiseerde RESILIO op dinsdag 18 juni de Rooftop Talks en daaraan gekoppeld een Groene Daken Tour. Tijdens de bijeenkomst in Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) kwamen diverse sprekers aan het woord over nut en noodzaak van met name blauw-groene daken. Daarna werden de bezoekers in de gelegenheid gesteld enkele van deze daken te bezoeken.

Roofs 2019-02-86 Het dak verbindt het gebied met de bebouwing

Stichting Roof Update

Nico Wissing van NL Greenlabel pleit ervoor de ecoloog een prominente rol te geven in het bouwproces. Als de gebouwde omgeving en het gebied ­elkaar versterken zijn we weerbaar tegen extreem weer en klimaatverandering. Het dak speelt een belangrijke rol bij het verbinden van het gebouw met het gebied. Als dakspecialisten in staat zijn de ecoloog te ondersteunen in dit streven, zitten we op een goede plek in het proces.

Roofs 2018-12-56 Aan de slag met klimaatadaptatie

Stichting Roof Update

De grote droogte van de afgelopen maanden helpt de ontwikkelaars van ­innovatieve waterbeheersystemen. De voorvechters voor meer groen in de stad worden gehoord. Het moet beter en snel ook! Begin november ­tekenden landelijke en regionale overheden, waterschappen en gemeenten een ­bestuursakkoord klimaatadaptatie waarbij honderden miljoenen vrijkomen. Het dak met al haar mogelijkheden zal daarbij automatisch een belangrijke rol gaan vervullen.

Roofs 2018-11-30 Een aangenaam buitenverblijf op een parkeergarage

Het Dak van het Jaar 2018

De buitenruimte bij het kantorengebouw Olympia (rondom het hoofdkantoor van Nike), op het bedrijventerrein Arenapark in Hilversum, is onlangs volledig opnieuw ingericht met veel groen. De ruimte bevindt zich voor het grootste ­gedeelte op de daken van de parkeergarages. Omdat de opbouwhoogte zeer beperkt was, en omdat het dak tijdens de werkzaamheden in gebruik moest blijven, was dit project een behoorlijke puzzel voor alle betrokken partijen.

Tekst: Edwin Fagel

Roofs 2018-10-40 Een dak is méér dan een overdekking van een gebouw

Kennissessie groene daken

Het klimaat verandert en daar moeten we op inspelen. Het dak is de ­uitgelezen plek om maatregelen te nemen. Maar hoe doe je dat op een ­zekere manier? Stichting Blauwzaam organiseerde in samenwerking met ­Gemeente Gorinchem, Gorcum Natuurlijk Groen, Waterschap Rivierenland en BDA Opleidingen een Kennissessie Groene Daken.

Roofs 2018-10-32 Facts & Values van groenblauwe daken

Erik eN De Anderen

Tijdens het seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’, op 19 september in Nijmegen, zijn de Facts & Values van Groenblauwe Daken gepresenteerd door Green Deal Groene Daken, samen met STOWA. Deze factsheet laat de dakprestaties van multifunctionele daken zien, want slim ingerichte groene daken hebben voordelen voor alle verschillende stakeholders.

Pagina's