groendaken

Roofs 2021-04-57 Volledig veilig het groene dak op

Special groendaken en waterberging

Het is vreemd gesteld met de veiligheid op hellende en platte daken, vindt Frank aan de Stegge, managing director van Flesst valbeveiliging. “Ik zie veel foto’s en nota bene instructievideo’s voorbijkomen, ook van officiële instanties, waar gewoon sprake is van onveilige situaties. Ze zetten zelfs kinderen op de dakrand om groendaken te promoten. Onverantwoord.”

Roofs 2021-04-52 Manifest bouwen voor natuur: Verplicht rekening houden met dieren, groen en klimaat

Special groendaken en waterberging

Op 10 maart presenteerde een collectief van bouwers, architecten, banken, wetenschappers en milieuorganisaties het Manifest bouwen voor natuur. De ondertekenaars willen een natuurstandaard voor nieuwbouw en daarmee steden en dorpen in Nederland leefbaar houden met voldoende biodiversiteit. Dat kan met nestruimte in de gevels, groene daken, en natuur in de buurt.

Roofs 2021-04-03 Lente

column

Zaterdag 20 maart is de meteorologische lente begonnen. Dit is de tijd van het jaar dat de natuur zichzelf vernieuwt, opnieuw ontwaakt en de vogels weer gaan fluiten op de takken van fris groene planten en bomen. Onwillekeurig kan ik me niet aan het beeld onttrekken dat ik vurig hoop dat we deze keer niet alleen de donkere winter achter ons laten, maar ook de huidige omstandigheden. Dat niet alleen de natuur, maar ook onze maatschappij zich weer kan richten op een meer florissante manier van leven.

Roofs 2020-08-54 Vierlaags groensysteem voert water vertraagd van het dak

Special Duurzaamheid

Door klimaatverandering neemt het aantal hevige regenbuien steeds vaker toe. Dit heeft als gevolg dat er binnen stedelijk gebied veel schade ontstaat door wateroverlast. In samenwerking met andere internationale partners heeft Sempergreen een nieuw en innovatief groendakconcept ontwikkeld. Het Detentiedak levert een belangrijke bijdrage aan watervraagstukken binnen stedelijk gebied.

Roofs 2020-08-40 Het InnovatieLab: het eerste onderzoeksdak van RESILIO is geopend

Special Duurzaamheid

Als eerste van de vijf Amsterdamse wijken krijgt de Oosterparkbuurt binnenkort een aantal blauw-groene daken. Op 2 juli mocht een aantal bewoners uit de Oosterparkbuurt een kijkje komen nemen op het eerste slimme blauw-groene dak van RESILIO, dat is aangelegd op het Benno Premselahuis van de Hogeschool van Amsterdam.

Pagina's