Corona

Roofs 2020-11-59 Enquête impact coronacrisis op vakmannen

Special veilig en gezond werken

De impact van de coronacrisis op de bedrijfsresultaten van vakbedrijven lijkt vooralsnog mee te vallen. Het merendeel van de vakmannen (78%) ervaart geen, weinig of een beetje impact op hun bedrijf. Meer dan een vijfde deel (22%) geeft aan veel tot heel veel impact te ervaren.

De onderzoeksuitkomsten komen voort uit een aselectieve steekproef waarin 45 responderende vakbedrijven uit het klantenbestand van Allfree BV het onderzoek volledig ingevuld hebben.