brandveiligheid

Roofs 2020-11-54 Een aparte norm voor brandveiligheid PV-installaties

Special veilig en gezond werken

De hellende dakenbranche heeft een eigen Dakenman van het Jaar 2019. Waar voor de platte daken de eer te beurt viel aan Albert Jan Kerssen (idverde Advies), is Chris van der Meijden van Kiwa BDA dat voor de hellende daken. Zijn activiteiten zijn ook bijzonder relevant voor de platte dakenbranche, vandaar dat we er ook in Roofs aandacht aan besteden.

Edwin Fagel

Roofs 2019-12-84 Nieuwslijn

Herziening bepaling brandgevaarlijk zijn van daken gepubliceerd

Onlangs is de herziening ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’ (NEN 6063:2019) gepubliceerd. Deze norm beschrijft de experimentele bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. De norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en PV-modules (zonnepanelen).

Roofs 2019-12-18 Brandveiligheid: het dak aan de voet van de gevel

Lessen van Grenfell

Tijdens de studiedag Brandveiligheid Gevels, op 23 oktober in Nieuwegein, presenteerden een tiental sprekers de laatste stand van zaken aangaande normering, onderzoek, ontwerp en uitvoering van brandveilige gevels. Dit vakblad gaat niet over gevels maar over daken, dus onderstaand een samenvatting met de voor daken relevante informatie: daken aan de voet van gevels.

Roofs 2019-11-56 België maakt inhaalslag op gebied van vliegvuurbestendigheid

Special Brandveiligheid

Het zal een aantal van de lezers van Roofs niet ontgaan zijn: met de herziening en publicatie van alle ATG’s voor flexibele dakbedekkingssystemen in juni van dit jaar neemt België een voorschot op het verschaffen van eenduidige informatie op het gebied van vliegvuurbestendigheid voor de aannemerij. De mogelijke invloed van dit Belgische initiatief op de Nederlandse markt wordt in dit artikel verder verduidelijkt.

Pagina's