Bitumen

Roofs 2018-09-31 Bitumenrecycling (1)

Column Dakenman van het Jaar 2017

Op de Nederlandse daken ligt een enorme hoeveelheid aan bitumineuze grondstoffen te wachten op hergebruik. We schatten in dat er tijdens dakrenovaties, of door sloop van gebouwen, op jaarbasis tussen de 80.000 en 120.000 ton aan bitumineus materiaal beschikbaar komt. Daarvan is een deel onbruikbaar. Denk daarbij aan teerhoudend materiaal, vervuild materiaal (door o.a. asbest) en zogenaamde composieten (onderling verkleefde materialen en daardoor moeilijk te scheiden). Echter, het merendeel is geschikt voor hergebruik.

Roofs 2018-01-52 Nieuwslijn Dakbedekkingen

Onrechtmatig gebruik logo DAKMERK

DAKMERK waarschuwt op haar website voor het onrechtmatig gebruik van het DAKMERK logo door diverse dakdekkersbedrijven. Deze dakaannemers pretenderen aangesloten te zijn bij de kwaliteitsorganisatie, maar zijn dit echter niet. Geadviseerd wordt om altijd de website van de organisatie te raadplegen. Onder het tabblad participanten vindt men de dakaannemers die daadwerkelijk bij het keurmerk zijn aangesloten.

Toepassen recyclaat in Nederland vanzelfsprekend

Roofs 2015-10-06 Theaterdak met curves stelt hoge eisen aan uitvoering

In het kader van het Masterplan Emmen Centrum wordt het Dierenpark ­Emmen verplaatst. Aan de entree van het nieuwe dierenpark (Wildlands ­Adventure Zoo) verrijst aan het stadscentrum een nieuw theater. Het dak heeft een spectaculaire vormgeving en wordt voorzien van een ­groendak. Een ­bijzondere uitdaging voor het uitvoerende dakdekkerbedrijf,
Serco Dakspecialisten uit Lemelerveld.

Roofs 2015-04-08 Glooiend stationsdak afgewerkt met betonplaten (premium)

Jaarlijks wordt een flink aantal bijzondere daken uitgevoerd. Daken met een apart ontwerp; daken waar bijzondere materialen zijn toegepast; daken die in een uitzonderlijk goede samenwerking zijn gerealiseerd; daken waar op een creatieve manier een goede en technisch perfecte oplossing voor een bepaald probleem is gerealiseerd – enzovoorts. In deze nieuwe artikelenreeks zal Roofs deze bijzondere daken in detail beschrijven. Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015?

Pagina's