arbeidsomstandigheden

Roofs 2022-01-19 Weten

Veilig en gezond werken

Weten wat de gevaren zijn die je tegen kunt komen is voor iedereen belangrijk. Door die in te schatten en adequate maatregelen te nemen, regel je jouw leven. Als ondernemer, maar ook als medewerker of opdrachtgever, realiseer je je dat het heel belangrijk is om te weten wat er in het bedrijf, waar je werkt of een opdracht aan verleent, omgaat. Je moet de gevaren kennen en kunnen plaatsen in ernst en omvang.

Roofs 2021-10-65 Zijn dakdekkers grindscheppers?

theo talks

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

In de jaren dat ik aan het werk was in de dakenbranche zag ik de belangen van het personeel steeds meer vorm krijgen. Niet alleen in de beloningssfeer maar vooral in de arbeidsverhoudingen. Personeel werd steeds meer het kapitaal van het bedrijf in plaats van het gereedschap waarmee een bedrijfsresultaat kon worden behaald.

Roofs 2019-07-55 Werken in de hitte

Special Valbeveiliging + veilig werken op hoogte

De zomer is losgebarsten. Wat zijn de afspraken over werken bij warm weer en blootstelling aan UV-straling?

Op grond van de Arbowet, en rekening houdend met de aard van het werk, moeten we ons beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld hoge temperatuur en UV-straling). Het verstrekken en dragen van huidbeschermende werkkleding is noodzakelijk, niet alleen nodig vanwege ongunstig weer, maar ook als bescherming tegen UV-straling, schuren/schaven, snijden en stoten.

Roofs 2019-02-64 Roofing Holland: Rugklachten vaak het gevolg van onverantwoord tillen / Fysieke belasting van de dakdekker

Jubileum

Als je het niet goed doet, is dakdekken zwaar lichamelijk werk. Een te lang­durige belasting van het lichaam zorgt op termijn voor klachten, verzuim en uitval. Daarom is de dakenbranche actief aan de slag gegaan om de ­arbeidsomstandigheden te verbeteren. Een beschouwing aan de hand van de SBD toolbox ‘Fysieke belasting’.

Roofs 2015-11-34 VRF Europe toont innovaties tijdens Nationale Daken Event 2016

Productnieuws

Tijdens het Nationale Daken Event 2016 introduceert VRF Europe de Triple Fix, een dakboor met drie boormachines op lijn met stof­afzuiging. Ook zal men het FM Approval, dat men op het Eurofast-assortiment verkreeg, verder onder de aandacht brengen. Roofs sprak met sales manager VRF Group Kjell Verdonschot en sales manager Nederland Dennis Moerings van het ­bedrijf.