Roofs 2019-06 Juni

Roofs juni 2019

In dit nummer o.a.:

  • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen
  • 4-stappen plan voor een groene revolutie
  • Werkplekinspecties
  • Special Gebruiksdaken en Gekleurde Daken