Roofs 2019-06-24 Gaat ook de dakenbranche aan de drone?

Erik eN De Anderen

Onlangs heeft woningcorporatie Alliantie voor het eerst drones ingezet om de status van de gebouwen in kaart te brengen. Is het gebruik van drones de toekomst van de dakenbranche?

Doeke Bosma, NDA/Coninko

Wat gaat het inzetten van drones ons opleveren in de sector beheer en onderhoud van daken?

Allereerst is de wetgever duidelijk over drone­gebruik: er is sprake van zakelijk gebruik, als u met de drone geld wilt verdienen. Het kan ook zijn dat u een drone nodig heeft voor uw bedrijfsvoering. Dit geldt bijvoorbeeld voor ­inspectiebedrijven die moeilijk bereikbare ­plekken willen bekijken. Ook dan is er sprake van zakelijk gebruik. Als de drone niet wordt gebruikt om geld te verdienen of voor de bedrijfsvoering, dan is er sprake van privé­gebruik van de drone. In dat geval hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wel moet u zich houden aan de regeling modelvliegen.

Bent u een zakelijke gebruiker? Dan heeft u een vergunning nodig. Er zijn verschillende vergunningen voor drones. Welke vergunningen u nodig heeft, hangt af van uw situatie. Bent u de piloot en wilt u zelf met een drone gaan vliegen, dan heeft u een vliegbewijs nodig. Dan moet u ook een RPAS Operator Certificatie (ROC-vergunning) hebben, deze kost per aanvraag € 2000,-. Een ROC-Light versie, voor drones lichter dan 4 kilo, kost 250,- per aanvraag.

In verband met de veiligheid mag u niet overal vliegen met de drone. Zo mag u niet in de buurt van een vliegveld vliegen, of hoger dan 120 meter boven grond of water. Naast de regels voor de plaats waar u vliegt, gelden er ook regels voor de omstandigheden waarin u vliegt. U mag bijvoorbeeld niet in het donker vliegen. Ook moet u de drone altijd kunnen zien.

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete zijn. Het is ook mogelijk dat uw drone in beslag wordt genomen. Mensen die vaker de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen. Als u een ongeluk veroorzaakt met uw drone, kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade en/of verwondingen.

Primeur corporaties

Bij een Alliantie-project in Almere zijn voor het eerst drones ingezet om woninginspecties uit te voeren om de status van dak, metselwerk en kozijnen te meten. Zie hiervoor ook Roofs april 2019. Door drones te gebruiken voor dit soort inspecties, willen woningcorporaties de kwaliteit en betaalbaarheid van het onderhoud verbeteren. Het inzetten van drones in de corporatiewereld is een primeur in Nederland. Het testen van drones voor woninginspecties is een initiatief van ‘De Corporatiewoning van de Toekomst’, een innovatie­platform dat in 2018 is opgericht. Dit innovatieplatform ­bestaat uit een negental corporaties, namelijk KleurrijkWonen, Haag Wonen, Woonlinie, Mitros, Poort6, Talis, Trivire, Staedion en de Alliantie. Initiatiefnemer Octo en drone-operator AeroScan nemen hier ook deel aan.

Zelflerende drones

In totaal zijn er drie vluchten uitgevoerd. Tijdens de eerste vlucht werd er een kaart getekend van het gebouw. Tijdens de tweede vlucht werd er een 3D-model gescand/ingelezen van het gebouw en tijdens de derde vlucht ­werden er via een cirkelend vliegpatroon foto’s van de gevel gemaakt. De menselijke hand werd alleen ingezet om de drone te laten opstijgen en te laten landen. Voor de rest van de vlucht heeft de drone een voorgeschreven script gevolgd en dus zelfstandig de inspectie uitgevoerd. Het is de eerste keer in Nederland dat er beeldherkenning in combinatie met machine learning wordt toegepast om woninginspecties uit te voeren.

Voor de volgende fase gaat het innovatieplatform software ontwikkelen om foto’s automatisch om te zetten in informatie. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld tellen hoeveel scheuren er in het metselwerk zitten, of hoeveel vervuiling er op het dak is. Hiervoor heeft het platform veel beeldmateriaal nodig. Op basis van deze datasets programmeert Octo een ­Neuraal Netwerk om middels beeldherkenning de informatie uit de foto’s te extraheren.

Het doel van de Corporatiewoning van de Toekomst is om met toepassing van de state-of-the-art technologieën de volgende vragen structureel te kunnen beantwoorden:

Hoe kan ik van achter mijn bureau sneller en effectiever de kwaliteit van het vastgoed bewaken, zodat ik veel preciezer opdrachten kan verstrekken?

Hoe kan ik objectief vaststellen dat de aannemer, met wie ik resultaatgerichte afspraken heb gemaakt, ook daadwerkelijk levert wat hij belooft?

Dakenwereld

Het sneller en efficiënter werken voor een dakadvies is natuurlijk een voordeel binnen de dakenbranche. Nog steeds blijkt het maken van een advies en offerte door de dakdekker nog vaak kosteloos te geschieden, terwijl de kosten op minstens € 500,- worden geschat. Vanuit de inkooporganisatie Coninko is zelfs een contract met Cyclomedia afgesloten, waarbij alle leden gebruik kunnen maken van Street Smart. Dit is vergelijkbaar met Google Maps, maar met veel meer (meet)functionaliteiten en verkrijgbaar op een hogere resolutie. Je kan de hemelwaterafvoeren via de satelliet vaak tellen. De toename in het gebruik van deze tool, door dakdekkersbedrijven, geeft duidelijk aan dat het werken hiermee een zichtbaar extra ondersteunend voordeel geeft in ­inspectie, offerte en samenstelling van een RGS-contract en ook ­kostenbesparend werkt.

Drones zijn al wel ingezet voor mooie foto’s of filmpjes van de werkzaamheden, maar nog nauwelijks voor inspecties van daken. Dit zal echter in de toekomst niet ondenkbaar zijn. Voor moeilijk begaanbare daken zijn er al wel dakdekkers die een drone kunnen meenemen voor een dakinspectie. Maar ook onafhankelijke bureaus hebben interesse getoond in het werken met een drone. Moeilijk bereikbare daken zouden gemakkelijker geïnspecteerd kunnen worden en vooral bij grootschalige projecten moet er ook tijdwinst behaald kunnen worden. De opnames bieden de mogelijkheid om op een later moment nogmaals het hele dak door te nemen of er met een extra paar ogen naar te gaan kijken. Ook het snel signaleren van slechte details op afstand is uiteraard goed mogelijk.

De keerzijde? Als je een drone met piloot moet inhuren voor een enkele keer ben je niet goedkoop uit, je moet zelf als dakexpert tenslotte aanwezig zijn of op zijn minst de beelden analyseren. Bovendien moet de drone die insnij­dingen kan maken en herstellen nog ontwikkeld worden. Maar toch: met de software-innovatie, zoals beeldherkenning, waar de Corporatiewoning van de Toekomst aan werkt, zien wij wel een toekomst voor de dakenbranche met geautomatiseerde dronevluchten.

Labels