Roofs 2019-04-64 Nieuwslijn special dakbedekkingen

BMI Group benoemt Sales Director Nederland

Met de aanstelling van Cor den Hartog als Sales Director BMI Nederland heeft BMI Group de integratie van de sales activiteiten voor platte en hellende daken in Nederland afgerond. BMI Group is vorig jaar ontstaan uit een fusie tussen Braas Monier Building Group, Europees marktleider in hellend dak producten en Icopal Group, Europees marktleider in plat dak producten.

SOPREMA ondersteunt #SignForMyFuture

Het is tijd om te handelen tegen de klimaatverandering: dat vinden niet alleen de tienduizenden ‘klimaatspijbelaars’, maar ook meer dan 100 CEO’s, captains of society en universiteitsrectoren die de campagne #SignForMyFuture op 5 februari 2019 ondertekenden. SOPREMA was één van de ondertekenaars van het klimaatmandaat. Met de actie spoort de producent van isolatie- en waterdichtingsmaterialen de politieke verantwoordelijken aan de nodige en moeilijke maatregelen te nemen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. De fabrikant werkt al jaren aan duurzame oplossingen die bijdragen tot een verminderde uitstoot van broeikasgassen.

Gratis netten tegen meeuwen

De Meeuwenwerkgroep van Wijkberaad Bezuidenhout zoekt een diervriendelijke methode om meeuwen te verdrijven uit de wijk. Afgelopen jaar waren die niet succesvol en nu beginnen ze dus met een nieuwe aanpak: het plaatsen van netten op platte daken. Het gebruik van netten tegen meeuwen is al eens in andere wijken geprobeerd en bleek erg succesvol te zijn. De meeuwen blijven weg omdat ze door de netten niet meer op het dak kunnen landen. De mazen van de netten zijn 5×5 cm. Meeuwen landen daar niet op, of in, of tussen. De mazen zijn zo groot dat kleine vogeltjes er niet in vast komen te zitten.

NIBE: EPDM meest duurzame dakbedekking

EPDM dakbedekking is door de NIBE opnieuw beoordeeld als de meest duurzame dakbedekking voor platte daken. Hierbij is gekeken naar de totale schaduwkosten van een product bij zowel een mechanisch bevestigd systeem als een verkleefd systeem. In beide bevestigingssystemen heeft een EPDM folie met een dikte van 1,2 mm de laagste milieu-impact en is het in klasse 1a ingedeeld. Deze impact wordt bepaald aan de hand van de Levenscyclusanalyse (LCA) methodiek. Het meest milieuvriendelijke product wordt in milieuklasse 1a ingedeeld, de milieureferentie. Producten die in milieuklasse 1 of 2 vallen, komen in aanmerking voor het DUBOkeur®

Afvalstoffenbelasting asbesthoudende dakbedekking vervalt

Sinds 1 januari 2019 is de afvalstoffenbelasting vervallen voor ­asbesthoudende producten die in gebruik zijn geweest als dakbedekking. De stortkosten die gemeenten berekenen, gelden nog wel. de vrijstelling geldt alleen voor ­dakbedekking. Voorwaarde is dat het betreffende dak wordt gesaneerd door een gecertificeerde asbestverwijderaar en dat de sanering is aangemeld in het landelijk asbestvolgsysteem. Voorafgaand aan het storten moeten de bewijzen daarvan worden overlegd.

Heembouw en New Horizon werken samen aan ‘maakbaar circulair’

Heembouw en New Horizon hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om verdere stappen te zetten richting een circulaire bouweconomie. De bedrijven werkten in het voorbije jaar al samen bij de ontmanteling van het gemeentehuis Zuidplas. Op dit moment is de transformatie van kantoorgebouw Metropolitan in Amsterdam in volle gang. Ook hier werken de partijen samen aan een duurzame demontage van het bestaande kantoor. Vanuit deze projectmatige samenwerkingen besloten de teams ook op een procesmatige manier samen te gaan werken aan het realiseren van de circulaire ambities van beide bedrijven.

Kennis delen tijdens Side Events op Building Holland 2019

De (on)mogelijkheden van circulaire installaties in gebouwen, gezonde verstedelijking en icoonprojecten en de technische voorbereidingen op #VanGasLos zijn onderwerpen tijdens verschillende Side Events gedurende Building Holland 2019. Deze side events zijn specifiek bedoeld om kennis te delen over verschillende actuele onderwerpen, waaronder de energietransitie en circulariteit.

Volop inspiratie uit de praktijk tijdens Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival

Veilig werken met gevaarlijke stoffen zou niet de regel moeten zijn, maar de norm. Dat is een cruciaal verschil, bleek donderdag 14 maart tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival in De Fabrique in Utrecht. Het evenement, georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samenwerking met het Nederlands Focal Point (FOP), gaf ondernemers en innovators de kans om te laten zien hoe zij veilig werken met gevaarlijke stoffen mogelijk maken.

Labels