Roofs 2019-04-36 Wat is nu precies 'dakbedekking'?

Special dakbedekkingen

Wat is de definitie van een ‘dakbedekking’? Het lijkt een zuiver theoretische kwestie, maar het antwoord op die vraag heeft gevolgen voor de eisen die aan het materiaal worden gesteld. Een beschouwing.

Marco de Kok

Als we aan dakbedekking denken, denken we vaak ­direct aan dakbanen, zowel bitumineuze als synthetische ­dakbanen. En uiteraard ook aan daken: met name daken die boven het maaiveld liggen. Maar wat als het ‘dak’ nu op het niveau van het maaiveld ligt of er zelfs onder? Heet het dan nog steeds een ’dak’ en kunnen we de waterdichte laag dan nog steeds ‘dakbedekking’ noemen? En wat als een ‘dak’ nu schuin of misschien zelfs wel verticaal is, zoals een fundering van een kelder, noemen we de waterdichte laag dan nog steeds ’dakbedekking’? En wat als er zich onder de dakbedekking helemaal geen ruimte bevindt die waterdicht gehouden moet worden, zoals bijvoorbeeld bij een brug het geval is? Brugdekken worden in veel gevallen ook voorzien van een waterdichte laag. En in veel gevallen worden ook dezelfde materialen voor al deze toepassingen gebruikt. Hoewel hier enige nuancering op zijn plaats is, want deze verschillende toepassingen eisen wel andere prestaties op sommige punten. Een dakbaan voor een traditioneel dak zal niet zondermeer toepasbaar zijn op bijvoorbeeld een brugdek.

Maar een waterdichte laag hoeft niet altijd baanvormig te zijn. het kan ook een vloeibare dakbedekking zijn. Ook een laag cement met tegels erop verlijmd kan ­fungeren als waterdichte laag. Het is heel erg land- of continent­specifiek voor welk type waterdichte laag gekozen wordt. Vrijwel overal worden baanvormige, waterdichte lagen toegepast, maar dan verschillen de typen banen weer heel erg per regio, synthetisch versus bitumen. Ook zijn er verschillen in typen polymeren in synthetische banen. En er zijn regio’s waar vloeibare, waterdichte lagen een groot marktaandeel hebben en er zijn regio’s die zelfs een combi­natie van banen en coatings als standaard waterdichte laag aanbrengen, zoals bijvoorbeeld in China en Japan.

Zou je nu al deze materialen onder één noemer kunnen scharen, zoals ‘waterafdichtingsmaterialen’, of, zoals men het in het Engels noemt, ’waterproofing’? De fundamentele functie van al deze materialen is namelijk het tegenhouden van water. Ik denk het eerlijk gezegd niet en dat is ook de reden waarom de Europese CEN verschillende productnormen voor de verschillende toepassingen van water­afdichtingsmaterialen heeft opgesteld. Zo zijn er de EN13707 en EN13956, die specifiek in de titel hebben staan: ‘ roof waterproofing’, EN13969 voor ‘basement tanking’, EN14695 voor ‘waterproofing of concrete bridge decks’ en ETAG 005 voor ’liquid applied Roof waterproofing kits’. Er wordt dus duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende toepassingen en daarom mag geconcludeerd worden dat de term ’dakbedekking’ de juiste is, omdat het direct de toepassing weergeeft.

Nu gaat het er nog alleen om wat de definitie van een ‘dak’ is. Helaas geeft het Bouwbesluit geen definitie van het dak. De Van Dale zegt: “bovenafsluiting van een gebouw”, dus in deze definitie wordt er niets gezegd over dat een dak op een bepaalde hoogte moet liggen. Het kan theoretisch dus ook een dak op het niveau van het maaiveld zijn. En dan is er nog de vraag wanneer iets een dak is en wanneer een gevel. Ik moet helaas de bron even schuldig blijven, ik hoor altijd het criterium dat wanneer de hoek van het dakvlak met de horizontaal meer dan 75° is, dit constructie-onderdeel als een gevel aangemerkt dient te worden. Dit heeft natuurlijk ook direct invloed op de thermische isolatie-eisen en de eisen op het gebied van weerstand tegen branddoorslag en -overslag voor dit constructie-onderdeel.

Labels