Roofs 2019-04-30 Respect, passie en creativiteit

Aan tafel met… Jan Desmet

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Jan Desmet is op de Nederlandse markt het gezicht van ­Skylux, de Belgische fabrikant van daglichtvoorzieningen. Hij is al 25 jaar werkzaam bij het bedrijf en draagt al jaren­lang een visie op de markt uit die draait om wederzijds respect, passie voor het vak en creativiteit. “Dat is de bedrijfsfilosofie,” zegt hij. “Maar deze valt eigenlijk één op één samen met mijn levenshouding. Ik pas de uitgangspunten van het ­bedrijf ook toe in mijn persoonlijke leven. Het draait in het leven immers niet alleen om geld verdienen, ik vind het belangrijk om daarnaast ook een bijdrage te leveren aan mijn omgeving. Deze sociale bewogenheid is niet alleen een mooi verhaal: ik verricht in mijn vrije tijd vrijwilligerswerk in het tehuis voor mensen met een beperking waar mijn vrouw werkt. Daarnaast besteed ik veel vrije tijd aan de verzorging van mijn ouders, die inmiddels 86 jaar zijn.”

Persoonlijke aandacht

De marktbenadering heeft het bedrijf in de loop der jaren een stabiele groei opgeleverd. “Op de korte termijn loop je wel eens een project mis vanwege de prijs, maar wij zijn niet geïnteresseerd in de korte termijn, wij werken met klanten op basis van een langdurige, goede vertrouwensrelatie.”

Het personeelsbestand is in die jaren gegroeid van 28 naar 280 medewerkers. Ook in de crisisjaren heeft men, vanwege de specifieke marktstrategie, een gestage groei kunnen blijven realiseren. Wat houdt deze bedrijfsfilosofie dan in? “Onze marktbenadering rust op drie pijlers, die we nooit uit het oog verliezen, namelijk: respect, passie en creativiteit. De term ‘respect’ houdt in dit verband in dat alles gezegd kan en mag worden, maar wel op basis van wederzijds respect, ook in tijden van stress of als er iets mis is gegaan. We opereren altijd op basis van vertrouwen. We hechten grote waarde aan de persoonlijke relaties en zullen in geval van problemen altijd het gesprek aangaan. Op deze manier zijn wij bijvoorbeeld tijdens de crisis omgegaan met onze klanten die moeilijkheden hadden met betalen: op basis van vertrouwen hebben we goede afspraken met ze gemaakt, ook met partijen die geen krediet meer kregen van de ­banken. Nu zijn juist deze relaties bijzonder sterk.”

“De tweede pijler is ‘passie’ en staat voor onze liefde voor het vak en de pro-actieve houding waarmee we op alle niveaus met onze klanten meedenken. Zo adviseren we architecten en zijn we op o.a. de Bouwbeurs en Batibouw aanwezig om intensief het gesprek met de markt (en met name de uitvoerende partijen) te voeren over de ontwikkelingen. Dit staat tevens in dienst van onze derde pijler, ‘creativiteit’: uit de marktontwikkelingen volgt doorgaans een vraag van de klant, waar wij met onze R&D-afdeling voor aan de slag gaan om een vooruitstrevend antwoord te kunnen bieden.”

“De strategie draait kortom om persoonlijke aandacht, zowel extern als intern. Ik ben zelf het levende bewijs van het positieve effect daarvan. Omdat de directie voortdurend aandacht houdt voor de capaciteiten en wensen van de medewerkers, worden de medewerkers steeds in de gelegenheid gesteld om binnen het bedrijf door te groeien. Dit wordt ook gestimuleerd door intern de taken te rouleren. Zo worden de medewerkers allround geschoold en kan iedereen ook ervaren waar zijn of haar eigen talenten en interesses liggen.”

“Zelf ben ik onderaan bij het bedrijf ingestroomd. Ik ben vanwege privé-omstandigheden bij Skylux terecht gekomen: ik was een carrière aan het opbouwen bij fabrikant van ­diepvriesproducten McCain. Maar omdat ik met mijn vrouw een stuk grond had gekocht waarop we een huis wilden bouwen, heb ik gezocht naar een baan waarbij ik niet zo veel van huis zou hoeven zijn, zodat ik betrokken kon blijven bij de bouw van ons huis. Het was eigenlijk de bedoeling een jaartje bij dit bedrijf te blijven, maar omdat de bedrijfscultuur mij goed paste en ik alle mogelijkheden kreeg om door te groeien, ben ik gebleven. Mijn verhaal is binnen het bedrijf niet uniek: we hebben vrijwel geen verloop. Deze filosofie zorgt er immers voor dat onze medewerkers zich gewaardeerd voelen, waardoor ze de werkzaamheden met enthousiasme en ‘passie’ uitvoeren. Wij zijn altijd een familiebedrijf gebleven en hoewel we in de afgelopen 25 jaar vertienvoudigd zijn, hebben onze klanten niet het gevoel dat ze te maken hebben met een grote organisatie. Dat is eenvoudigweg het gevolg van onze manier van zakendoen: op basis van persoonlijke relaties.”

Twee dieptepunten

Twee dieptepunten in de loopbaan van Desmet kunnen het effect van deze marktbenadering wellicht verder illustreren. In 2006 had Desmet in zijn privétijd een ernstig valongeval. Hij beschadigde daardoor twee ruggenwervels en er was een serieuze kans dat hij zich voortaan met een rolstoel zou moeten voortbewegen. Desmet: “Rik Glorieux, de directeur van het bedrijf die in 2014 omkwam bij een vliegtuigongeluk, stelde me gerust met de woorden: ‘We vinden wel een oplossing’. In een andere organisatie was ik hoogstwaarschijnlijk mijn baan kwijtgeraakt, maar hier werd alles in het werk gesteld om me te helpen. Er werd een speciale werkplek gecreëerd en mijn herstel werd aan alle kanten ondersteund. Op een gegeven moment kon ik in een soort harnas weer beurzen bezoeken.”

“Het andere dieptepunt was de Pinksterstorm 2014, die in België officieel geldt als een natuurramp. Om de schade te herstellen, was er ineens een zodanig grote vraag naar onze lichtkoepels en andere daglichtvoorzieningen, dat we er niet meer aan konden voldoen. Ook onze leverancier was uitverkocht, de wachttijden liepen dus enorm op. We hebben toen alles in het werk gesteld om onze klanten het probleem uit te leggen en samen met hen te zoeken naar een juiste oplossing. Daartoe hebben we al onze buitendienstmedewerkers naar binnen geroepen om mee te helpen met het bellen naar de klanten. Sommige klanten toonden begrip, andere niet, maar we hebben steeds geprobeerd op basis van een open gesprek en wederzijds respect de situatie op te lossen. We merken nu dat dat enorm werd gewaardeerd.”

Skylux is een familiebedrijf en dat zal ook in de toekomst zo blijven. “In deze tijd van schaalvergroting zijn verschillende grote partijen geïnteresseerd in ons bedrijf, maar we hebben het principiële besluit genomen hier nooit op in te gaan. We zijn gelukkig in een positie waarin we ons die houding kunnen veroorloven. We hebben, dankzij onze relaties, een stabiele positie in de markt en we zullen er alles aan doen om die te behouden en verder uit te bouwen.”

Labels