Roofs 2019-04-12 Dakenprijzen uitgereikt tijdens drukbezochte feestavond

Feestavond voor de dakenbranche

Op 22 maart vond in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee de derde editie van de feestavond voor de dakenbranche plaats. Tijdens het jaarlijkse evenement werden voor zowel de platte als de ­hellende dakenbranche de prijzen voor het Dak van het Jaar en de Dakenman of -vrouw van het Jaar uitgereikt. Primeur dit jaar was dat ook voor beide branches een Oeuvreprijs werd uitgereikt.

Opnieuw had een groot deel van de dakenbranche de weg naar Egmond aan Zee gevonden. Het was met ruim 350 bezoekers zelfs de best bezochte editie tot nu toe en de zaal was daarmee volledig gevuld. Het concept was onveranderd: tijdens een diner voor alle aanwezigen werden de genomineerden besproken en de winnaars bekendgemaakt. De presentatie was in handen van Gunther Guinée, illusionist en hoofdredacteur van Roof Belgium. Verder was het een parade van bekende gezichten uit de dakenbranche op het podium, omdat de prijzen werden ­uitgereikt door respectievelijk de Dakenmannen van vorig jaar en vertegenwoordigers van de jury (die zijn samen­gesteld uit de redactieraden van Roofs en steilDAK).

Oeuvreprijs

De Dakenman of -vrouw van het Jaar is de prijs voor de persoon die in het afgelopen jaar zich op de één of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkeling van het vak. Tijdens de bekendmaking van de nominaties stelde Edwin Fagel, hoofdredacteur van Roofs en steilDAK, dat het een toekomstgerichte prijs is en niet zozeer een beloning van een carrière. Daarmee wees hij, zo bleek later, vooruit naar de introductie van de Oeuvreprijzen. Uit de discussies binnen de respectievelijke jury’s over de winnaar van de Dakenman of -vrouw kwam duidelijk de ­behoefte naar voren ook de zogeheten ‘kanonnen’ te honoreren voor alles wat ze voor de branche hebben betekend.

Voor de platte dakenbranche was dat Dick van der Bom. De directe aanleiding hiervoor is zijn afscheid, afgelopen november, van brancheorganisatie Probasys Benelux (sindsdien: ProBitumen Benelux). In zijn rol als voorzitter van de vereniging heeft hij gedurende circa 20 jaar een grote ­bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen op het gebied van bitumen dakbedekkingen. Van der Bom is al vanaf 1971 actief in verschillende belangenverenigingen en ­commissies in de branche van het platte dak. Hij ontving de prijs uit ­handen van Marco de Kok (lid van de redactieraad van Roofs en werkzaam bij Low and Bonar). De Kok typeerde Van der Boms rol in de bitumineuze dakenbranche als ­‘verbindend’: hij heeft aan de wieg gestaan van vele ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat de dakbaan is opgebouwd zoals hij nu is. In zijn dankwoord toonde Van der Bom zich verguld met de prijs. Hij bedankte zijn ­collega’s, maar vooral zijn vrouw. Voor de hellende dakenbranche ontving Leen Iseger van SKG-IKOB de Oeuvreprijs uit handen van Will Verwer van Stichting Dakmeester.

In steilDAK april wordt hier uitgebreider op ingegaan.

Dakenvrouw van het Jaar

Een andere primeur was dat er voor het eerst een ­Dakenvrouw van het Jaar werd uitgeroepen. Roebyem Anders heeft in het afgelopen jaar respectievelijk de Huurdakrevolutie en de Schooldakrevolutie ontketend. Daarmee heeft ze een enorme slag geslagen in het benutten van de grote hoeveelheid ongebruikt dakoppervlak voor de opwekking van zonne-energie. Ze heeft daarmee een belangrijke rol gespeeld in de bewustwording op dit gebied en partijen meegekregen waarvan het niet voor de hand lag dat die zich in een dergelijk avontuur zouden storten.

Anders ontving de prijs uit handen van de Dakenman van vorig jaar, Bram Kranenburg. Deze vertelde dat hij de titel Dakenman van het Jaar met trots heeft gedragen en dat hij de bijbehorende columnreeks heeft benut om zijn kennis op het gebied van platte daken vast te leggen. Roebyem Anders memoreerde in haar dankwoord het moment waarop ze aan haar missie begon: tijdens een stroomstoring in Mexico-Stad zag ze een enorme zwarte wolk van de ­aggregaten opstijgen. Dat moet anders kunnen, dacht ze.

Dak van het Jaar 2018

Otto Kettlitz van Nieman-Kettlitz maakte voor de categorie platte daken bekend welk dak zich het Dak van het Jaar 2018 mocht noemen. Hij deed dit aan de hand van een viertal stellingen, namelijk: 1) Een dak dat lekt, is geen goed dak, 2) Een dak dat niet is afgestemd op zijn functie en de levensduurverwachting is geen goed dak, 3) Een dak, dat bij een lekkage niet tegen redelijke kosten te repareren is, is geen goed dak en 4) Een dak dat niet tegen redelijke kosten te onderhouden is, is geen goed dak.

Gebruik van het dak voor andere functies dan bouwkundige (parkeren, energie-opwekking, recreatie, waterretentie etc.) waarbij geen rekening is gehouden met deze vier uitgangspunten, betekent dat onvoldoende rekening is gehouden met de primaire functie van het dak, namelijk: waterdichtheid. Doet men dit wel, op basis van een hoogwaardig ontwerp, hoogwaardige dak-engineering en hoogwaardige uitvoering, dan lever je als dakbedekkingsbedrijf ook voor de toekomst de noodzakelijke toegevoegde waarde.

Kettlitz gaf aan dat het uitgangspunt van de jury-­beoordeling was dat het winnende project het vakmanschap binnen de dakenbranche honoreert en als zodanig als voorbeeld voor de hele dakenbranche kan gelden. Diverse nominaties kwamen hiervoor in aanmerking, hetzij vanwege de bijzondere uitstraling van het betreffende dak, hetzij vanwege bijzondere oplossing die in de gegeven situatie is gekozen. Het Kurhaus in Scheveningen scoorde op alle criteria hoog en werd daarom uitgeroepen tot het Dak van het Jaar 2018. Rob Bootsman (BOKO), Herbert Dierking (SOPREMA Nederland) en Julien Stevens (Dakbestek) namen de DakAward (in de vorm van een gouden dakrol) voor het Dak van het Jaar in ontvangst. Zie voor het juryrapport elders in dit nummer.

In de categorie hellende daken werd het Amstel Hotel uitgeroepen tot het Dak van het Jaar 2018. In steilDAK april wordt hier uitgebreider op ingegaan.

De feestavond werd voortgezet met een optreden van Gerard Ekdom. De bekende dj zorgde ervoor dat er volop werd gedanst en zodoende kreeg de feestavond een passend slot.

Labels