Roofs 2019-02-03 300

column

Een tijdje geleden, om precies te zijn op 8 november 2017, trapte Cees Woortman (directeur van VEBIDAK) in het NBC in Nieuwegein het symposium ‘BIKUDAK werkt aan de ­toekomst’ af. Tijdens zijn opening gebruikte Woortman een leuke metafoor. Tijdens het symposium werd het eerste ­Sectorplan BIKUDAK geëvalueerd en omdat dit succesvol was verlopen, beloofde Woortman een feestelijke bijeenkomst. Hij memoreerde dat hij als kind op de trommel speelde en in die rol voor de fanfare uit mocht lopen. Zo voelde hij zich op dat moment: na zijn spreekbeurt zou het trompetgeschal losbarsten.

Zo ongeveer kunt u ook deze column opvatten. U heeft namelijk een feestnummer in handen. Niet alleen omdat we in dit nummer vooruitblikken op de feestavond voor de dakenbranche, op 22 maart aanstaande: we maken de nominaties van het Dak van het Jaar en de Dakenman of -vrouw van het Jaar bekend. Maar met de publicatie van
dit nummer vieren we ook een ander feestje, namelijk de 300ste editie van dit vakblad.

Dit jaar zijn we aan onze 28ste jaargang begonnen. Sinds 1999 is uit de samenvoeging van Roofing Holland en Dakhelling het huidige Roofs ontstaan. Inclusief de uitgaven van Roofing Holland komen we daarmee met dit nummer aan het feestelijke getal 300. Dat is een heleboel papier, maar vooral ook een heleboel informatie.

In dit nummer maken we bij de verschillende thema’s die op het dak spelen de balans op. Dit doen we aan de hand van oude artikelen: deze worden integraal opnieuw gepubliceerd, met daarnaast de reactie van een deskundige, waarin de huidige en de te verwachten toekomstige ont­wikkelingen in worden verwoord. De rode draad is dat de branche grote stappen heeft gezet in de verdere professio­nalisering van het vak, maar dat er ook nog heel veel stappen zijn te zetten.

Roofs heeft al die jaren verslag gedaan van de meest uiteenlopende innovaties, evenementen en discussies. Op die manier heeft het blad bij willen dragen aan de ontwikkeling van de dakenbranche. Verderop in dit nummer vindt u een dubbelinterview met oprichter Dirk Lindeman en zijn dochter, de huidige uitgever Palmyra Lindeman. Hierin verwoorden zij hoe zij de rol van het vakblad zien. Roofs, zeggen zij, is niet alleen het blad voor de markt, het is ook het blad van de markt. Dit vakblad vervult die rol als neutrale, zelfstandige buitenstaander, die echter wel voortdurend intensief contact onderhoudt met de markt.

Het is dan ook gerechtvaardigd om op deze plek een kort dankwoord uit te spreken. Wij hebben deze rol niet kunnen spelen zonder de inzet en het vertrouwen van de markt zelf: onze adverteerders en onze redactieraad. De adverteerders zorgen er met de financiële ondersteuning voor dat wij onze taak kunnen blijven uitvoeren. De leden van onze redactieraad bewaken de redactionele kwaliteit en zorgen er met hun kennis en enthousiasme voor dat we artikelen kunnen brengen die inderdaad bijdragen aan de verdere professiona­lisering van de markt.

Zelf had ik bij het lezen van de oude artikelen hetzelfde gevoel dat ik wel vaker heb als ik oude beelden of teksten zie. Er kan in de loop der jaren ontzettend veel veranderd zijn, maar als je ziet waar men het 20, 30 jaar geleden over had, blijkt dat er uiteindelijk niet zo veel is veranderd. En misschien is dat maar goed ook.

Edwin Fagel

Labels