Roofs 2018-12-77 Leefstijlcoaching voor een gezonde leefstijl

Veilig en gezond werken

Vitale, fitte, gezonde en gemoti­veerde mensen in en om het ­bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Tijdens de vrijwillige PMO (Preventief Medisch Onderzoek), die gehouden is onder onze werknemers en waaraan 95% van het personeel heeft deelgenomen, is de leefstijl en conditie van werknemers in kaart gebracht. Werknemers zijn tijdens de PMO geconfronteerd met de eigen gezondheid middels de resultaten van het onderzoek en het daaraan gekoppelde gesprek.

Sommigen zijn wakker geschud, anderen doen het er maar mee en gaan door met leven zoals ze altijd gedaan ­hebben. Voor de groep die de leefstijl wil veranderen, of meer wil weten over wat te doen om over te gaan tot een gezond leefpatroon, bieden wij als werkgever ondersteuning aan in de vorm van leefstijlcoaching.

Leefstijlcoaching betekent begeleiding via een integrale aanpak van beweging, gezonde voeding, ontspanning en motivatie of het opsporen van de innerlijke drijfveren. De doelstellingen van de persoon staan daarbij centraal, en kunnen variëren van afvallen en gewichtsbeheersing, beweging, ontspanning, tot een beter slaappatroon of een betere balans tussen werk en privé.

Om te komen tot een gezond leefpatroon wordt er samengewerkt met een leefstijlcoach. Deze leefstijlcoach is een goede aanvulling op de bedrijfsarts. De bedrijfsarts komt immers vaak pas in beeld als er iemand ziek is. De leefstijlcoach zal meer preventief werken, maar kan echter ook werken als verlengstuk van de bedrijfsarts. Er is een win-win voor iedereen, mits er een goed leefstijlprogramma is. Dit vereist wel dat er een optimale onderlinge afstemming is tussen alle partijen.

Het is van belang het leefstijlprogramma weldoordacht te introduceren. Alle medewerkers dienen op de hoogte gebracht te worden van het doel, de inhoud en de voordelen van het programma. Aan te bevelen is het aanstellen of het creëren van ambassadeurs. Dit zijn medewerkers die achter het programma staan en collega’s kunnen motiveren om deel te nemen aan het programma. Er moet vertrouwen komen. Immers: leefstijlcoaching moet de weg nog vinden in werkgevers- en werknemersland en dat zal alleen lukken als dit heel erg goed uitgelegd is.

Peter van Houtum, directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

Labels