Roofs 2018-12-69 Daglichtvoorzieningen en de energieprestatie

Daglicht

Alle EU landen zullen vanaf 2020 hun energieprestatie-eisen in de vorm van BENG-indicatoren uitdrukken. Producent van daglichtproductenJET BIK speelt op deze ontwikkelingen in.

BENG staat voor ‘bijna energie­neutraal gebouw’. In BENG wordt de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt met drie indicatoren:

  • De energiebehoefte van het ­gebouw.
  • Het primair fossiele energiegebruik.
  • Het aandeel hernieuwbare energie.

Voor deze indicatoren zijn afzonderlijke eisen bepaald, in de vorm van de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800. Deze wordt wettelijk vastgelegd en is de opvolger van de huidige energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De nieuwe eis geldt voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, waarvoor
op of na 1 januari 2020 een ­Omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de Omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen. In praktijk betekent dit voor een gebouw het zeer goed isoleren, een compacte bouwvorm met een optimale ligging ten opzichte van de zon en het zoveel mogelijk benutten van zonlicht en daglicht.

JET BIK heeft de afgelopen jaren al ingezet op het verbeteren van de isolerende eigenschappen van haar daglichtproducten. Hiervoor zijn nieuwe ­producten ontwikkeld en bestaande pro­ducten aangepast. Er is o.a. geïnvesteerd in thermische simulatie software en de formele U-waarde bepaling door geaccrediteerde instanties. De producten en systemen zijn gebaseerd op een aantal BENG-pijlers. Deze pijlers zijn uitgewerkt binnen de kaders die de fabrikant hanteert op het gebied van Veiligheid en Comfort (bijvoorbeeld bedieningsgemak en dimmen van licht), algemene constructie en economische en milieu-eisen. De daglichtsystemen zijn in vele vormen en variaties uit te voeren voor inpassing in het toekomstige zon-georiënteerde gebouw, waardoor ze goede energiebesparende, of zelfs opwekkende functies hebben.

Labels