Roofs 2018-12-41 Bitumenrecycling (4)

Column Dakenman van het Jaar 2017

Wat is nu het vervolgtraject als we alles op het dak geregeld hebben?

Aan de voet van het gebouw staan de containers met de gesorteerde materialen, zoals isolatiematerialen en oude/schone bitumineuze dakbedekking, gezaagd in handelbare stukken. Er zijn al isolatiefabrikanten die deze gesorteerde isolatiematerialen kunnen terugnemen, recyclen en weer ­terugbrengen in nieuwe producten. De te recyclen isolatie­materialen gaan rechtstreeks naar de fabrikant. Zo is Kingspan Unidek mede deelnemer aan het recyclingproject PolyStyreneLoop. Ook van Rockwool is bekend dat ze steenwol kunnen terugnemen en recyclen.

Bij bitumenrecycling gaan de te recyclen materialen eerst naar een inzamelaar voor een eerste bewerking. Deze eerste bewerking bestaat uit het opslaan in een bunker, waar zuiver bitumineus materiaal gescheiden wordt gehouden van andere materialen. Zodoende wordt verontreiniging voor­komen. Wanneer voldoende materiaal is ingezameld, wordt het materiaal geshredderd.

Het shredderen van bitumen is geen eenvoudige zaak. ­Immers, tijdens deze bewerking wordt door wrijving het bitumineuze materiaal warm en bestaat de kans dat het ­onderling gaat verkleven of dat het zich gaat hechten aan de messen van de shredder, waardoor deze vastloopt. Niet elke shredder is dus geschikt voor deze bewerking. Het heeft wat tijd gekost om de juiste shredder te vinden die deze behandeling kan doen.

Dit alles heeft tot resultaat dat slechts enkele inzamelaars zich hebben gespecialiseerd in het verder verwerken/bewerken van oude bitumineuze dakbedekking. Veelal is er een goede relatie tussen de inzamelaar die deze bewerking verzorgt en de producent die het geshredderde ­materiaal verwerkt in nieuw geproduceerde dakrollen. Bij deze afspraken moet men denken aan de mate van vervuiling en afmetingen van het geshredderde materiaal.

Allereerst is er Roof2Roof (R2R) en tegenwoordig ook ­Roof2Road. Zij bepalen eerst zelf of een bitumineus dak op een bepaald project geschikt is voor recycling. Is dit het geval, dan kunnen zij zorgen voor containers. Afrekening geschiedt per ton afgevoerde oude bitumineuze dakbedekking. Vervolgens worden deze containers naar de locatie in Almere vervoerd voor verdere bewerking. R2R levert deze gerecyclede/bewerkte bitumen als grondstof voor zowel de bitumineuze dakrolindustrie, als ook voor de wegenbouw.

In Barneveld is Vink Holding bv actief in bitumenrecycling. Zij hebben aparte bunkers voor het gescheiden houden van oude, bitumineuze dakbedekking. En zij weten heel goed hoe belangrijk het is om bitumineus materiaal gescheiden te houden van teerhoudende producten. Ervaring met het shredderen van bitumineuze materialen is bij hen ruim voldoende aanwezig. Met Vink ­kunnen per project kosten voor containers, transport en shredderen worden afgesproken. Zij leveren met name grondstoffen voor de bitumineuze dakrolindustrie.

Eenzelfde verhaal geldt voor ­Oranje bv in Rotterdam. Ook zij ­hebben ruime ervaring in het innemen en shredderen van bitumineus materiaal op specificaties van de bitumineuze dakrolindustrie. In Venray zit Biturec. Verreweg de grootste in de verwerking van bitumineus materiaal. Hun werkwijze is wat anders. Zij sorteren op het eigen terrein. Dat betekent dat hier teerhoudende producten gescheiden worden van bitumineuze materialen. Vervolgens worden bitumineuze materialen fijn geshredderd, waarna ze geschikt zijn om in een klein percentage in de asfaltmolens te worden bijgemengd.

Al met al is er in Nederland voldoende capaciteit voor het bewerken van oude bitumineuze dakbedekking voor hergebruik in nieuwe bitumineuze producten en vooral ook in de wegenbouw!

Bram Kranenburg

Labels