Roofs 2018-06-62 Waterdichte detailleringen een uitkomst bij nieuw innovatiecentrum

Dak van het Jaar 2018

Het nieuwe hoofdkantoor van Bolidt in Hendrik-Ido-Ambacht wordt ­ ingericht als Experience & Innovation Centre. De twee dakvlakken stelden het verantwoordelijke dakbedekkersbedrijf voor de nodige uitdagingen.

Bolidt, specialist in kunststoftoepassingen, realiseert op dit moment een nieuw hoofdkantoor met productielocatie. Het hoofdkantoor, ‘Driepunt’, wordt ingericht als Experience & Innovation Center. In dit gebouw kan men de vele toepassingen van kunststof bekijken en beleven, alsook inzicht krijgen in de diverse activiteiten van de producent.

Het gebouw heeft uiteindelijk drie functies: het is een ­‘modern warehouse’, een productielocatie van prefab materialen en een innovatiecentrum. En al deze functies hebben hetzelfde doel, namelijk de bezoekers de eigenschappen van kunststof en Bolidt te laten zien. Veiligheid, techniek, ­praktisch gebruik en esthetiek: het komt allemaal samen in dit gebouw. De producent zoekt er nadrukkelijk de samenwerking om innovaties voort te brengen of om commerciële activiteiten internationaal uit te rollen. Overheid, onderwijs en ondernemers vinden in het Experience & Innovation Center een plek voor kennisdeling. De realisatie van de ­gebouwen gaat gelijk op met de ontwikkelingen van de directe ­omgeving. Deze ontwikkelingen tezamen vallen onder de naam AREA78, naar analogie van het in de Nevada Desert gelegen AREA51, waar spraakmakende projecten zijn voortgebracht die in beginsel geheim waren. Tegen het Experience & Innovation Centre ‘Driepunt’ wordt een nieuwe productielocatie voor kunststof vloeren gerealiseerd: ‘Esthec’.

Interactieve proefopstellingen

Het gebouw is dus op kennisdeling ingericht. Tevens is in de inrichting rekening gehouden met milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Maximaal doorzicht was een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp. Daarom zijn zo min mogelijk kolommen gebruikt en creëerde men doorzichten met veel glas. Tegelijkertijd krijgt het gebouw veel uitkragende luifels. Het kost dus nogal wat rekenwerk om alle constructies ­voldoende draagkracht mee te geven.

Lüchinger Architects heeft voor het Experience & Innovation Centre ‘Driepunt’ een gebouw ontworpen dat zich kenmerkt door zijn vloeiende lijnen, transparantie en vrije routing door het gebouw. Door de open plattegronden en veelvuldig gebruik van glas zijn verschillende programma-onderdelen gelijktijdig te zien. De drie verdiepingen zijn te bereiken met de trap of via de volledig transparante lift. Een vide geeft zicht op de vloer met interactieve proefopstellingen en op de andere activiteiten van Bolidt. Zo is een gesloten ­industrieel complex getransformeerd tot een open ­machine waar bezoekers kennis kunnen maken met de diverse ­facetten van het bedrijf.

Het gebouw heeft twee dakvlakken. Op het bovenste, een betondak, worden zonnepanelen en installaties geplaatst. Vanwege de windbelasting is ervoor gekozen de zonne­panelen te bevestigen op een stalen draagconstructie met constructieve poeren. Het was dus zaak dat de poeren goed waterdicht zouden worden ingewerkt. Datzelfde geldt voor de overige detailleringen.

Een verdieping lager bevindt zich de vide met de inter­actieve proefopstellingen: een uitkraging waar verschillende gebruiksfuncties op worden gerealiseerd. Het gebruiks­gedeelte bevindt zich op een staalplaat die op bevestigingspunten (350 in totaal) bovenop de waterdichte laag wordt geplaatst. De staalplaat is afgewerkt met een kunststof vloerafwerking van Bolidt. Hier bovenop worden verschillende gebruiksfuncties getoond, waaronder een basketbalveld en ‘parkeerplaatsen’.

Detailleringen

Vanzelfsprekend was het belangrijk dat de (onderliggende) waterdichte laag op beide dakvlakken ook daadwerkelijk waterdicht zou zijn en blijven. In het voortraject heeft de voorschrijvende instantie RoosRos architecten in samenwerking met Bouwadviesbureau Kabu te Hilvarenbeek voor EPDM dakbedekking gekozen (RESITRIX® SR). Hollanddak bv, een erkende verwerker van de fabrikant, heeft de werkzaamheden conform bestek en verwerkingsrichtlijnen uitgevoerd, om zo de beoogde kwaliteit te garanderen. Denk hierbij aan het lucht- en stromingsdicht aanhelen met een dampremmende laag, het naadloos aansluiten met de isolatie, alsmede het inwerken conform de RESITRIX® detailleringsmethodiek met behulp van prefab hulpstukken (‘tongen’ en ‘nieren’), die de fabrikant voor deze toepassingen beschikbaar heeft.

Op de staaldaken ligt een dampremmende laag van PE-folie in combinatie met een vlakke PIR-isolatie. Op de ­betondaken is afschot gerealiseerd met PIR-afschotisolatie. De EPDM dak­bedekking is mechanisch bevestigd in de overlappen. Middels een windbelastingsberekening is het aantal bevestigers per m² bepaald. Aan de hand hiervan is een banenplan opgesteld dat bindend is geweest voor de realisatie. Hier zat ook direct de uitdaging: de hoogte van de daken, in combinatie met het windgebied en de uittrekwaarde van de EPDM dakbedekking, liet het niet overal toe om banen van 1 meter breed toe te passen. Hiertoe zijn waar nodig smallere dakbanen toegepast.

Een andere uitdaging was het aanbrengen van een ­PIR-afschotisolatie ten behoeve van het meerzijdige afschot. De isolatie is opgebouwd in drie lagen met een aanvangsdikte van Rc 6,0 m² K/W. Deze isolerende eigenschappen, de toepassing van zonnepanelen op het dak en de overige maatregelen die in het pand zijn genomen, hebben ervoor gezorgd dat het gebouw is gecertificeerd volgens BREEAM Excellent. ■

Nieuwbouw Experience & innovation Centre ‘Driepunt’ te Hendrik-Ido-Ambacht

  • Opdrachtgever: Bolidt, Hendrik-Ido-Ambacht
  • Ontwerp: Lüchinger Architects, Rotterdam en RoosRos Architecten, Oud Beijerland
  • Bestek: Bouwadviesbureau Kabu, Hilvarenbeek
  • Aannemer: Bouwbedrijf De Vries en Verburg bv, Stolwijk
  • Dakdekker: Hollanddak, Waalwijk
  • Leverancier/Producent dakbedekking: Carlisle® Construction Materials bv

Labels