Roofs 2018-01-52 Nieuwslijn Dakbedekkingen

Onrechtmatig gebruik logo DAKMERK

DAKMERK waarschuwt op haar website voor het onrechtmatig gebruik van het DAKMERK logo door diverse dakdekkersbedrijven. Deze dakaannemers pretenderen aangesloten te zijn bij de kwaliteitsorganisatie, maar zijn dit echter niet. Geadviseerd wordt om altijd de website van de organisatie te raadplegen. Onder het tabblad participanten vindt men de dakaannemers die daadwerkelijk bij het keurmerk zijn aangesloten.

Toepassen recyclaat in Nederland vanzelfsprekend

De European Plastics Converters Association (EuPC) deed zomer 2017 een Europees onderzoek naar het huidige en toekomstige gebruik van gerecycleerde kunststoffen (recyclaat) door de Europese kunststofverwerkende industrie. Uit het rapport blijkt dat in de Nederlandse markt de toepassing van recyclaat al praktijk is. 92% van alle kunststof verwerkende bedrijven zetten ook recyclaat in. Verdere groei is vooral afhankelijk van betere beeldvorming over secundaire grondstoffen.

De inzet van recyclaat elders in Europa wordt - aldus de EuPC - vooral belemmerd door gebrek aan kwaliteit en ­volume van secundaire grondstoffen. Ook is de vraag van merkeigenaren beperkt en ontmoedigt de huidige regelgeving de toepassing van recyclaat.

Nederlandse bedrijven vinden kwaliteitsnormen over recyclaat belangrijker dan de gemiddelde Europese collega. 67% van de deelnemers uit Nederland zegt dat kwaliteitsnormen voor recyclaat een groter gebruik door hun bedrijf zal stimuleren. Het Europese gemiddelde is 41%.

Dakbedekking ergonomisch verplaatsen

Eén van de werkgebieden van ergonomie is fysieke belasting. Het gaat hierbij om de belasting van het lichaam, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van werkzaamheden en het handmatig verplaatsen van lasten, zoals dakrollen. De werkhouding is hierbij belangrijk, maar ook de bewegingen die tijdens het werk gemaakt moeten worden spelen een rol. Tillen, dragen, duwen en trekken zijn hier voorbeelden van.

Daarnaast hebben het aantal bewegingen, rotaties en repeterende handelingen invloed om het lichaam. Voor deze belastingen zijn diverse normen gepubliceerd zoals EN 1005-reeks ‘Veiligheid van machines – Menselijke fysieke belasting’, ISO 11228-reeks ‘Ergonomie – Handmatig verplaatsen van lasten’ en ISO 11226 ‘Ergonomie – Evaluatie van statische werkhoudingen’. De Europese normen (EN) zijn geharmoniseerd in relatie tot de Machinerichtlijn. Dit houdt in dat wanneer aan deze normen wordt voldaan bij het ontwerpen van een machine, de ergonomische eisen voor fysieke belasting op de juiste manier zijn beoordeeld.

OMA wint met Rijnstraat 8 de ARC Award

Het project Rijnstraat 8 in Den Haag heeft de ARC17 Architectuur Award in de wacht gesleept. Het voormalig ministerie van VROM is naar een ontwerp van OMA verbouwd tot het onderkomen van onder meer de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Milieu. De Award wordt toegekend aan recent gerealiseerde projecten die hoge prestaties op het gebied van duurzaamheid (in de ruimste zin van het woord) op innovatieve wijze combineren met een verrassende architectuur.

De keuze is gevallen op Rijnstraat 8 vanwege diverse duurzaamheidsmaatregelen, zoals de toepassing van drievoudig glas in de atria, het gebruik van zonnepanelen, LED-verlichting en warmte- en koude opslag. Deze hebben geleid tot een zeer lage energieprestatiecoëfficiënt van 0,44.

Om een duurzame en waterdichte afdichting onder de zonnepanelen te garanderen, is RESITRIX® EPDM toegepast. Bepalend bij de toepassing van zonnepanelen is de levensduur van de dakbedekking die er onder ligt. Immers, voor een optimaal rendement is het van belang dat de levensduur van de dakbedekking de levensduur van de zonnepanelen overstijgt.
Met de bewezen gebruiksduur van meer dan 50 jaar heeft de opdrachtgever hier geen omkijken meer naar.

Herziene NEN 6090 voor bepaling vuurbelasting gepubliceerd

NEN heeft de herziene norm NEN 6090 ‘Bepaling van de vuurbelasting’ gepubliceerd. De norm is herzien omdat de vorige versie uit 2006 verouderd was en door nieuwe ontwikkelingen niet genoeg informatie meer bood. Belangrijkste wijziging is dat er nu onderscheid wordt gemaakt tussen permanente vuurbelasting en variabele vuurbelasting.

NEN 6090 geeft voorts een methode voor de experimentele bepaling van de netto-verbrandingswaarde van materialen. Indien wordt afgezien van deze bepaling, kunnen ook de waarden worden gebruikt volgens de informatieve bijlagen B en C van deze norm.

Met de herziening is de terminologie van NEN 6090 in lijn gebracht met die van het Bouwbesluit 2012. Daarnaast is:

  • de informatieve bijlage B uit 2006 vervangen door een nieuwe bijlage met kentallen voor het bepalen van de permanente vuurbelasting;
  • in de informatieve bijlage D een voorbeeldberekening opgenomen van de permanente vuurbelasting van een kantoorgebouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van bijlage B;
  • een bibliografie toegevoegd.

Prijzen bitumineuze dakbedekkingen stijgen

Het afgelopen jaar is de prijs van bitumineuze dakbedekkingen omhoog gegaan. Dit blijkt uit cijfers van Bouwkosten.nl. In de periode juni 2016/juni 2017 is sprake van een prijsstijging voor bitumineuze dak­bedekkingen van 93,7 naar 105,1. De prijsstijging sluit aan bij de algemene prijsstijgingen in de bouw.

Labels