Roofs 2017-11-03 Ontwikkelingen

Column

Het jaar 2017 loopt alweer ten einde. Het lijkt wel steeds sneller te gaan! Aan het einde van de 26ste jaargang van dit vakblad kan ik wel stellen dat Roofs zich op een gezonde manier ontwikkelt. Het vakblad staat in het centrum van de ontwikkelingen en de gewaardeerde bijdragen van onze adverteerders onderstrepen dat. Zoals bekend is een vakblad een goede weerspiegeling van een branche. Het aantal technieken groeit, het aantal mogelijkheden om het dak te gebruiken stijgt, de regelgeving is voortdurend in ontwikkeling en bijna dagelijks worden bijzondere daken opgeleverd.

Wellicht is u bekend dat wij in ons vakblad een bepaalde verhouding tussen redactionele pagina’s en advertentie­pagina’s hanteren, waarbij vanzelfsprekend het aantal redactionele pagina’s duidelijk in de meerderheid zal blijven. Het sterk groeiende aantal advertentiepagina’s heeft er zodoende rechtstreeks toe geleid dat u sinds enige tijd maandelijks een aanmerkelijk dikker vakblad toegestuurd krijgt. De redactie spant zich als altijd in om ook deze ‘extra’ bladzijden op een voor u interessante manier te vullen.

Roofs zal zich in 2018 dan ook verder ontwikkelen. Zo verschijnen we vanaf de komende jaargang 12 keer per jaar, in plaats van 11 keer. In de maand augustus verschenen we namelijk traditioneel niet, maar we hebben geconstateerd dat tegenwoordig in de zomer veelal wordt doorgewerkt en dat er dan dus ook behoefte is aan actuele vakinformatie. Ook krijgt het blad een iets ander uiterlijk vanwege een andere bindwijze en gaan we werken met een aantal vaste columnisten en nieuwe rubrieken.

Om een voorbeeld van zo’n nieuwe rubriek te geven: in ‘Aan tafel met…’ zal steeds een interessant persoon binnen of buiten de branche aan het woord worden gelaten. In de reeks zal geprobeerd worden om via een persoonlijke insteek te komen tot een waardevolle visie op de ontwikkelingen in de dakenbranche. Diverse markante personen uit de ­branche krijgen daarnaast de vrijheid om een eigen rubriek te vullen. Op deze manier wil Roofs ook in 2018 haar rol blijven vervullen als een zo breed mogelijk vakblad waar u terecht kunt voor alle relevante vakinformatie.

Een belangrijke pijler van de redactionele inhoud van dit blad is natuurlijk de verkiezing van het Dak van het Jaar. In de afgelopen jaargang is deze reeks ingevuld door Joop Wilschut. De komende maanden zal een onafhankelijke vakjury, die bestaat uit afgevaardigden uit de redactieraad van Roofs, zich buigen over de genomineerde pro­jecten. Tijdens een feestelijke avond in Hotel Zuiderduin, op 23 maart 2018, zal de winnaar bekend worden gemaakt. In januari zal worden begonnen aan de projectbeschrij­vingen voor de volgende editie: het Dak van het Jaar 2018.

In overleg met de markt is ervoor gekozen de feestavond in ­Egmond aan Zee op een andere manier in te vullen dan tijdens de vorige editie het geval is geweest. Zodoende zal er voor de aanwezigen veel meer gelegenheid zijn om bij te praten met de relaties. Tijdens de ­komende editie zal de prijs voor het Dak van het Jaar voor het eerst worden uitgereikt in twee categorieën: platte en hellende daken. De jurering van de hellende daken wordt uitgevoerd namens het zusterblad van Roofs voor de hellende dakenbranche: steilDAK.

Al met al sluiten wij 2017 af met een zeer positief gevoel en zien we ernaar uit om u in het volgende jaar weer te ­bedienen met de meest actuele vakinformatie, project­beschrijvingen, opinies en, ook niet onbelangrijk, inspiratie. Vanaf deze plek wens ik u namens het hele team van Roofs een in alle opzichten voorspoedig 2018 toe!

Palmyra Lindeman

Labels