Roofs 2017-03-20 Zonne-energie en zonnewarmte in één collector

Special solar

Steeds vaker wordt een zonnepaneel gecombineerd met zonnewarmte. Een hybride zonnepaneel, ofwel PVT, is een combinatie paneel waarbij ­zowel zonnestroom (PV) als zonnewarmte in dezelfde collector is verwerkt. De toepassing is met name rendabel in combinatie met een warmtepomp en voor bodemregeneratie, aldus Robbert van Diemen, actief bij HRsolar en bestuurslid van Holland Solar.

Het betreft hier dus een combinatie van energie opwekken waarbij tegelijk de zonnewarmte wordt benut voor het verwarmen van water.  De combinatie van zonnestroom en warmte geeft een extra rendementvoordeel. De vrijgekomen warmte kan o.a. worden ingezet voor het verwarmen van een zwembad of via een warmtepomp voor een bijdrage voor de verwarming. Door de koelende werking die de thermische installatie op het PV-systeem heeft, wordt het ­rendement van het PV paneel met circa 8% verbeterd. Dit is voornamelijk het geval in de zomer.

Warmte bufferen

De combinatiepanelen worden door verschillende leveranciers aangeboden, er zijn nogal wat verschillen in de gebruikte techniek, het model en de aangeboden prijs. Meestal worden de PVT-modules gemaakt van een standaard mono kristallijn full black zonnepaneel omdat deze sneller warmer worden. De wijze waarop de warmte wordt afgevangen verschilt vervolgens per systeem. Standaard zonnepanelen hebben een vermogen van 260 tot 280 wattpiek elektrisch vermogen. Voor het thermische gedeelte zal er altijd een buffervat aan de collectoren worden gekoppeld om de warmte die overdag wordt opgevangen te kunnen opslaan. Voor grootschalige toepassing is het nodig om de opgevangen warmte langdurig op te kunnen slaan en op een later moment (’s nachts) in te zetten voor de verwarming van het pand. Dit is echter alleen mogelijk in combinatie met een warmtepomp omdat de geleverde warmte van het PVT paneel alleen lage temperatuur is (35 graden in de zomer en ’s-winters lager)

Van Diemen: “Met de huidige PVT panelen zijn er in hoofdlijn twee interessante opties; de eerste is de combinatie met warmtepompen. Met deze combinatie kan de warmte die overdag wordt opgevangen beter en op een ander ­moment worden ingezet. Warmtepompen kunnen op diverse manie­ren met PVT-panelen worden gecombineerd, namelijk middels een lucht/water-installatie, een ventilatiesysteem en een grondgebonden installatie. Deze laatste levert het hoogste rendement maar is in lang niet alle situaties toepasbaar. In nieuwbouwtoepassingen is er vooraf rekening mee te houden, maar bij renovatieprojecten is dat een lastigere optie. Er draaien op dit moment een aantal pilot projecten waarbij PVT gebruikt wordt als bron van een water/water warmtepomp. Het thermische gedeelte van de PVT panelen vervangt dus de bron in de grond. Het kost daarbij ook niet meer ruimte op het dak want PV wordt vaak toch al geplaatst. Dergelijke concepten zien we dan ook terug bij zeer zuinige woningen en gebouwen zoals bijvoorbeeld nul op de meter. De andere optie met PVT is voor het regenereren van de bodembron bij bodemsystemen. Met de thermische zonne-energie kan dan onttrokken warmte uit de bodem worden ‘gecompenseerd’. Dit zien we met name bij wat grotere systemen als toepassing.”

Vermarkting

Landelijk worden momenteel door diverse leveranciers pilots uitgevoerd en de resultaten zijn veelbelovend. Zoals gezegd brengen diverse leveranciers PVT-systemen op de markt. Ook HRsolar, fabrikant van zonnewarmtesystemen werkt aan een systeem.

“Als de opslag van warmte goed geregeld wordt, wordt het systeem rendabel en daarmee interessant voor vermarkting,” vertelt hij. “Vanuit esthetisch oogpunt is er geen verschil ­tussen een standaard zonnepaneel en een PVT-paneel. De verschillen bevinden zich aan de achterkant van het paneel, onzichtbaar dus vanaf de voorkant. Prijstechnisch is er in de aanschaf wel verschil (PVT is duurder), maar op de langere termijn levert de toepassing van PVT natuurlijk grote besparingen op. De techniek raakt steeds verder ontwikkeld en de kostprijs moet omlaag. Als aan de voorwaarde wordt voldaan dat de zonnewarmte ook langere tijd kan worden opgeslagen, is deze ontwikkeling naar onze mening zeer interessant voor de markt.”

Labels